You are currently viewing FIS ZATWIERDZIŁ ZMIANY W PRZEPISACH

FIS ZATWIERDZIŁ ZMIANY W PRZEPISACH

wiatr - FIS ZATWIERDZIŁ ZMIANY W PRZEPISACH

Komitet Skoków Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) podczas obrad w Zurychu zatwierdził dwie korekty w przepisach dotyczących rozgrywania konkursów skoków narciarskich Pucharu Świata. Wprowadzone zmiany mają na celu bardziej sprawiedliwą ocenę skoków, a co za tym idzie wyrównaną, emocjonującą rywalizację na skoczniach całego świata.

 

Innowacje testowano podczas minionej Letniej Grand Prix. Korekty w przepisach dotyczą systemu kompensacji za wiatr i belkę startową.

Pierwsza wprowadzona zmiana mówi o tym, że jeżeli trener obniży belkę swojemu skoczkowi wtedy rekompensata punktowa za skrócony rozbieg będzie możliwa tylko wówczas gdy zawodnik osiągnie odległość odpowiadającą minimum 95% HS. W przypadku nie osiągnięcia takiego wyniku, rekompensata nie zostanie przyznana.

Druga kwestia dotyczy zwiększenia rekompensaty punktowej 0 21% za wiatr tylni. Stosowne analizy w tej sferze przeprowadził Miran Tepes. Wynikało z nich, że taka zmiana w przepisach jest potrzebna.

Źródło: berkutschi.com

Dodaj komentarz