Następny konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle
odbędzie się za: